Ejerskifte

Ved ejerskifte skal vandregningen indgå i en refusionsopgørelse i lighed med øvrige refusioner over ejendommen, og der vil således ikke blive foretaget afregning med vandværket ved ejerskifte.

Til brug for refusionsopgørelsen skal du bruge:

  • Din seneste opkrævning (udsendes ultimo marts og ultimo september)
  • Måleraflæsning pr. overtagelsesdag

Disse oplysninger skal gives til vedkommende, som skal udfærdige refusionsopgørelsen.© 2023 All rights reserved by Gummersmark-Kulerup Vandværk - Homepage design by: jensmichael.dk