Vandværket benytter fjernaflæsning, men du bør aflæse dine målere med jævne mellemrum, fx en gang om måneden, for at sikre der ikke utætte vandrør eller andre skader, som øger dit vandforbrug og fordyrer din regning.