Du skal selv foretage afregning af vand til Gummersmark Kulerup Vandværk i forbindelse med ejerskifte.

Ved ejerskifte skal vandregningen indgå i en refusionsopgørelse i lighed med øvrige refusioner over ejendommen, og der vil således ikke blive foretaget afregning med vandværket ved ejerskifte.

Til brug for refusionsopgørelsen skal De bruge:

  • Deres seneste opkrævning (udsendes primo april eller på Betalings-oversigt ultimo april)
  • Måleraflæsning pr. overtagelsesdag

Disse oplysninger skal gives til vedkommende, som skal udfærdige refusionsopgørelsen.