• Gummersmark-Kulerup vandværk
  • Frisk vand fra vandværket.
  • Hold øje med forbruget.
  • Meld ejerskifte til vandværket.
  • Generalforsamling 20. marts 2018 kl. 18.30 i Gørslev Forsamlingshus
  • ordinaer_generalforsamling
  • gk2_edit

Normalt vandforbrug

130 L/dag/person
Årsforbrug på 46m3 pr. person.


Ordinær generalforsamling

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 18.30 i Gørslev forsamlingshus. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved en let anretning.

Alle medlemmer er velkomne.

Vel mødt Bestyrelsen

Kontakt

Har du spørgsmål til vandværket, kontakt os på e-mail: gk.vandvaerk@gmail.com