• Gummersmark-Kulerup vandværk
  • Frisk vand fra vandværket.
  • Hold øje med forbruget.
  • Meld ejerskifte til vandværket.
  • Generalforsamling 20. marts 2018 kl. 18.30 i Gørslev Forsamlingshus
  • ordinaer_generalforsamling
  • gk2_edit

Normalt vandforbrug

130 L/dag/person
Årsforbrug på 46m3 pr. person.

Aflæsning

Din måler fjernaflæses 2-4 gange årligt. Du behøver derfor ikke aflæse din måler selv.

Vandkvalitet

Vandets hårdhed [ ۫dH ] 15 – 17
pH værdi 8,1 pH
Jern (Fe) filtreret 0,58 mg/l